Recenzie Slovensko


„Zaujímavé miesta Slovenska - inšpirujte sa“

Holíčsky zámok - Slovensko

Holíčsky zámok vznikol, v tých dobách na strategickom mieste moravsko-uhorského pohraničia ako hraničná protiturecká pevnosť. Tá tu stála už v 11. storočí ako vodný drevený nížinný hrad. Na nový kamenný hrad sa začal meniť v roku 1241 vďaka rodu Arpádovcom. Okolo roku 1315, keď majiteľom bol Matúš Čák Trenčianský, tu bol vybudovaný gotický palác. V ďalších rokoch a to vyše 300 na zámku vládli Czoborovci. Tí v roku 1736 značne zadlžený zámok a  panstvo prenechali cisárskej rodine, konkrétne Františkovi Štefanovi Lotrinskému, manželovi Márie Terézie. Keďže cisárska rodina nemala problém s financiami, F.Š. Lotrinský sa pustil do významnej prestavby. Terajší, neskorobarokový vzhľad je výsledkom prestavby renesančnej protitureckej pevnosti na reprezentačné letné sídlo cisárskej rodiny Habsburgovcov. Prestavba bola urobená pod vedením významných rakúskych architektov a umelcov F.A. Hildebranta, J.B. Chamanta, J.N. Jadota. Holíčsky zámok patril k obľúbeným miestam cisárskej rodiny a preto v tomto období - v 18. storočí, zámok najviac rozkvital. Cisárska rodina tu zavádzala rôzne inovatívne riešenia jak v podnikaní tak v remeslách, preto tu našlo prácu veľa ľudí z okolia. V 19. storočí už neprišlo k väčšej stavebnej prestavbe objektu, areál sa len udržiaval. Po skonfiškovaní majetku komunistami sa zámok premenil na školu. V súčasnosti zámok prechádza postupnou rekonštrukciou a je sprístupnený širokej verejnosti počas letnej turistickej sezóny. Po prehliadke zámku si môžete posedieť pri dobrej káve alebo vínku v Zámockej vinárni alebo sa vybrať na prehliadku expozície o Panovníkoch Holíčskeho panstva do jedného z bastiónových opevnení alebo si pozrieť Bylinkovú záhradu v areáli zámku. Taktiež sa môžete člnkovať v zámockých vodných valoch. Holíčsky zámok je od 1970 národnou kultúrnou pamiatkou (viac o zámku TU).

Autor a foto: MN a MN. Všetky práva vyhradené.

Načitavajú sa ponuky...